Svim našim korisnicima pružamo TeamViewer podršku, radnim danima od 11h do 14h i pri hitnim intervencijama.
Pre svega, potrebno je preuzeti program sa OVOG LINKA  i instalirati ga.


Nakon što završite instalaciju, otvorite program i pošaljite nam na Your ID i Password koji vidite na TeamViewer-u (kao na slici iznad)

TeamViewer podrška se naplaćuje 3.400 RSD sa PDV po započetom satu.
Was this answer helpful? 21 Users Found This Useful (27 Votes)