Viewing articles tagged 'pop3'

 Kako da podesim da mi pošta stiže na mail klijent kao što je Outlook, Thunderbird ili mobilni telefon (Android, iOS)?

  Vaše mailove možete pregledati, primati i slati sa Microsoft Outlook-a, Outlook Express-a,...