U cilju dodatne zaštite integriteta korisničkih naloga i brže identifikacije korisnika u sistemu, predstavnici podrške će zahtevati Vaš jedinstveni "PIN za podršku". 

PIN za podršku je obavezan ukoliko nas kontaktirate preko: 

  • LiveChat-a 
  • Telefona 

Ukoliko otvarate Ticket za podršku preko korisničkog panela - panel.unlimited.rs ili šaljete email sa registrovane email adrese u našem sistemu, niste u obavezi da dostavite PIN za podršku. 

Kako i gde generisati PIN za podršku?

PIN za podršku generišete logovanjem u korisnički panel - panel.unlimited.rs. Na početnom ekranu imate opciju "Support PIN" 

Šta ako nisam u mogućnosti da generišem PIN za podršku? 

Ukoliko niste u mogućnosti da generišete validan PIN za podršku, predstavnici korisničke podrške neće biti u mogućnosti da pruže bilo kakav vid tehničke ili korisničke podrške preko telefona ili livechat-a iz sigurnosnih razloga. 

Šta je alternativa?

U svakom slučaju podršku i dalje možete dobiti slanjem email-a  na [email protected] ili [email protected] te otvaranjem ticketa iz korisničkog panela na adresi panel.unlimited.rs.

Da li je ovaj odgovor bio od pomoći? 19 Korisnici kojima je ovo korisno (26 Glasovi)