Viewing articles tagged 'file manager'

 Kako da prebacim sajt na hosting?

1. Ukoliko već imate sajt rađen u HTML/CSS vrlo jednostavno se prebacuje preko FTP-a ili...