Zaštita privatnosti korisnika

UNITED INTERNET DOO je posvećen očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Pre prikupljanja podataka, UNITED INTERNET DOO BEOGRAD u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
1. Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Provajder.
2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Servisa, kao i omogućavanje postavljanje sadržaja koji se hostuje, odnosno Internet domena koji se registruje u skladu sa zakonom, odnosno propisima koji regulišu registraciju Internet domena.
3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine i to korisnika usluga, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod Provajdera, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, odnosno propisima koji regulišu registraciju Internet domena, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona i propisa.
6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Servisa, dospevanje svih eventualno neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju

  • 2 Korisnici kojima je ovo korisno
Da li je ovaj odgovor bio od pomoći?

Slični artikli

Uslovi korišćenja

Unlimited.rs obezbeđuje web hosting i srodne usluge internet prisustva na tržištu Srbije. Stoga,...

Izjava o PDV-u

UNITED INTERNET DOO BEOGRAD je u sistemu PDV-a i na sve usluge na sajtu je izražen PDV u iznosu...

Informacije o kompaniji

Pun naziv kompanije: UNITED INTERNET DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) Skraćeni naziv kompanije:...

Conversion Statement - Izjava o konverziji

ENGLISH: All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit...

Politika reklamacija

IZ USLOVA KORIŠĆENJA Kako UNITED INTERNET DOO pruža uslugu informacionog društva, to na...