Politika reklamacija

IZ USLOVA KORIŠĆENJA

  • Kako UNITED INTERNET DOO pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.
    Usluga informacionog društva koju UNITED INTERNET DOO pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Korisnika da uslugu koristi, i Korisnik prihvatom ovih Uslova potvrđuje da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora u slučaju kada Provajder u potpunosti izvši svoje ugovorne obaveze.
  • 40 Izuzetno od člana 39 ovih Uslova korišćenja, UNITED INTERNET DOO pruža mogućnost Korisniku da, bez obrazloženja, u roku od 45 dana od dana aktivacije usluge hostinga sa deljenim korišćenjem servera (engl. Shared Web Hosting) iz člana 9, prva alineja, ovih Uslova korišćenja, zahteva povraćaj iznosa navedene usluge. Provajder će Korisniku vratiti plaćeni iznos umanjen prema danima iskorišćene navedene usluge, i umanjen za iznos troškova transakcije povraća novca (provizije platne kartice, PayPal provizije i sličnih pripadajućih troškova).
  • 2 Korisnici kojima je ovo korisno
Da li je ovaj odgovor bio od pomoći?

Slični artikli

Uslovi korišćenja

Unlimited.rs obezbeđuje web hosting i srodne usluge internet prisustva na tržištu Srbije. Stoga,...

Izjava o PDV-u

UNITED INTERNET DOO BEOGRAD je u sistemu PDV-a i na sve usluge na sajtu je izražen PDV u iznosu...

Informacije o kompaniji

Pun naziv kompanije: UNITED INTERNET DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) Skraćeni naziv kompanije:...

Conversion Statement - Izjava o konverziji

ENGLISH: All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit...

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih...