Pun naziv kompanije:

UNITED INTERNET DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Skraćeni naziv kompanije:

UNITED INTERNET DOO

Adresa:

Bulevar Milutina Milankovića 9e, 11070 Novi Beograd

Matični broj:

21133710

PIB:

109154021

Šifra delatnosti:

6311

Broj tekućeg računa:

160-438955-83 (Banca Intesa A.D.)

Da li je ovaj odgovor bio od pomoći? 9 Korisnici kojima je ovo korisno (12 Glasovi)