ENGLISH: All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

SRPSKI: Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).  Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.  Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti  kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije,  a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.  Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.  Hvala Vam na razumevanju.

Was this answer helpful? 7 Users Found This Useful (9 Votes)