UNITED INTERNET DOO BEOGRAD je u sistemu PDV-a i na sve usluge na sajtu je izražen PDV u iznosu od 20%.

 

 

Was this answer helpful? 3 Users Found This Useful (6 Votes)