Ukoliko želite da pristupate Vašem nalogu sa udaljene lokacije putem SSH/shell kod nas to možete uraditi vrlo jednostavno autentifikacijom putem SSH ključeva. Uslov je da imate paket OPTIMUM+ Web ili veći, START+ Web ne podržava Terminal ili udaljeni SSH pristup.

Pre svega je potrebno kreirati ili dodati već postojeći par ključeva na Vaš cPanel nalog.
U cPanelu sekcija Security opcija SSH Access i odmah potom kliknite na Manage SSH Keys

Zatim ukoliko imate svoj SSH ključ potrebno je isti uvesti odnosno importovati putem opcije Import Key i popunjavanjem označenih polja

 

U slučaju da nemate postojeće SSH ključeve iste možete da generišete, putem opcije Generate new key,
potrebno je upisati lozinku za pristup privatnom ključu posle generisanja, posle upisivanja željene lozinke potrebno je potvrditi istu (preporuka je da se koriste jake lozinke te u te svrhe možete generisati novu lozinku putem Password Generator opcije).

Odaberite veličinu ključa (izbegavajte 1024), zatim klik na Generate Key

Nakon generisanja ključeva potrebno je iste skinuti i smestiti na računaru sa koga se pristupa.
Takođe, da bi povezivanje bilo uspešno potrebno je javni ključ (public key) autorizovati klikom na opciju Manage zatim Authorize

 

Sada ste u mogućnosti da pristupite vašem nalogu putem SSH protokola. Možete koristiti program kao što je Putty ili WinSCP u kombinaciji sa Putty, a tu je još mnogo programa u tu svrhu (guglajte: ssh client)

 

Parametri za pristup su:

Vaš cPanel username
IP adresa ili hostname servera - možete je pronaći u Email-u koji ste dobili od nas (Informacije o Web hosting nalogu) ili u cPanel-u u polju GENERAL INFORMATION koji se nalazi desno kada uđete u cPanel, polje "Shared IP address".
Port je uvek 9780    (nije 22)

Da li je ovaj odgovor bio od pomoći? 14 Korisnici kojima je ovo korisno (14 Glasovi)