Koje tipove virtuelizacije koristite?

Na SMART VPS platformi koristi se KVM virtuelizacija sa naprednim mogućnostima i panelom koji podržava reinstalaciju više od 20 popularnih Linux distribucija, Backup restore i generisanje, rescue konzolu, html konzolu, statistike i sl.

  • 3 Korisnici kojima je ovo korisno
Da li je ovaj odgovor bio od pomoći?

Slični artikli

IPv4 subnet veličine

Subnet -- mask -- ukupno IP adresa po subnet-u/20 -- 255.255.240.0 -- 4096 /21 -- 255.255.248.0...