cPanel je vrlo jednostavan i moćan upravljački sistem za kontrolu web hostinga. Nudi skoro sve što će Vam ikada zatrebati za kontrolisanje i održavanje prostora na sajtu. U ovom uputstvo ćemo preći sve važnije funkcije koje nudi cPanel.

 

U email-u koji ste dobili od nas pri aktivaciji hostinga (inicijalni email sa naslovom “Informacije o hosting nalogu”, imate pristupne podatke za cPanel. Pristupni podaci se sastoje od username-a (korisničkog imena) i lozinke. Link koji vodi do obrasca za pristupanje može biti:

  • Preko imena domena, tj. https://imedomena.com/cpanel odnosno https://imedomena.com:2083 

  • Ime servera (hostname servera, npr.  s6.unlimited.rs:2083)

  • IP adresa servera (IP možete saznati u inicijalnom email-u koji ste dobili od nas)

Nakon uspešnog pristupa cPanel pristupna forma Vas prebacuje na glavni interfejs sa izbornikom. 

1.4. Ostali načini pristupa cPanel-u

cPanel-u možete pristupiti i preko našeg korisničkog panela. Pristupite korisničkom panelu na adresi https://panel.unlimited.rs i iz menija izaberite sledeće

 

Usluge → Moje usluge →  kliknite na uslugu  → Ulaz u cPanel
Da li je ovaj odgovor bio od pomoći? 12 Korisnici kojima je ovo korisno (19 Glasovi)