Na SMART VPS platformi koristi se KVM virtuelizacija sa naprednim mogućnostima i panelom koji podržava reinstalaciju više od 20 popularnih Linux distribucija, Backup restore i generisanje, rescue konzolu, html konzolu, statistike i sl.

Was this answer helpful? 4 Users Found This Useful (6 Votes)